top of page

பிப். 26, வெள்.

|

இலவச பாடநெறி

தயாரிப்பு வாழ்க்கை சுழற்சி மேலாண்மை CAD/CAE/CAM அறிமுகம்

இந்த அமர்வு, தயாரிப்பு மேம்பாட்டுக்கான பொறியியல் அமைப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் செயல்முறை மற்றும் தொழில்துறை சொற்களை உங்களுக்கு வழங்கும்

பதிவு மூடப்பட்டுள்ளது
மற்ற நிகழ்வுகளைப் பார்க்கவும்
தயாரிப்பு வாழ்க்கை சுழற்சி மேலாண்மை CAD/CAE/CAM அறிமுகம்
தயாரிப்பு வாழ்க்கை சுழற்சி மேலாண்மை CAD/CAE/CAM அறிமுகம்

Time & Location

26 பிப்., 2021, AM 11:57 – பிற்பகல் 12:12

இலவச பாடநெறி

About the event

அமர்வு வழங்கியது திரு. பெர்னார்ட்

Share this event

bottom of page