top of page

CATIA V5 மின் வயர் ஹார்னஸ் வடிவமைப்பு

catia-v5-electrical-wire-harness-design-2

CATIA V5 மின் வயர் ஹார்னஸ் வடிவமைப்பு

ECAD & MCAD உடன் இணைந்து தயாரிப்பு வடிவமைப்புத் தேவைக்கான டிஜிட்டல் மாக்கப் சரிபார்ப்பதில் வளரும் EV சந்தை சவால். இந்த வெபினார் மின்சார ஹார்னஸ் டெர்மினாலஜி, செயல்முறை மற்றும் எதிர்கால நோக்கம் பற்றிய நுண்ணறிவை உங்களுக்கு வழங்கும்.

bottom of page